Documentació

Documents vinculats amb la Nova Agenda Urbana de Catalunya

Procés participatiu

Programa general del procés participatiu (6 de juny – 31 de juliol)


Programa sessió de treball processos metabòlics (6 de juny de 2019)


Programa sessió de treball model de ciutat (12 de juny de 2019)


Programa sessió de treball mobilitat urbana (19 de juny de 2019)


Programa sessió de treball cohesió social (26 de juny de 2019)


Programa sessió de treball dimensió ciutadana (1 de juliol de 2019)


Programa sessió de treball Nova governança (4 de juliol de 2019)


Cartell del procés de participació

Declaracions
Declaració de Quito sobre ciutats i assentaments humans sostenibles per a tothom

Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible


Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya


Declaration for an Urban Agenda for Catalonia


Declaración por una Agenda Urbana Catalunya 


Informació general
Document sintètic de la Nova Agenda Urbana de Catalunya

Synthetic document of a New Urban Agenda for Catalonia


Presentació de l’Agenda Urbana de Catalunya


Presentation of the Urban Agenda for Catalonia


Normativa
Memorandum d’entesa entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans

Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya (AUC)


Acord GOV/126/2017, de 12 de setembre pel qual es modifica l‘Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya (AUC) 


ACORD GOV/139/2018, de 20 de novembre, pel qual es modifica l’Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya (AUC)

Actes de l’Assemblea Urbana de Catalunya
Acta de constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya. 5 de novembre de 2018