Documentació

Documents vinculats amb la Nova Agenda Urbana de Catalunya

Procés participatiu
Programa general del procés participatiu (6 de juny – 31 de juliol)

​Balanç del primer procés de participació ciutadana


Programa sessió de treball processos metabòlics (6 de juny de 2019)

Resum de la jornada


Programa sessió de treball model de ciutat (12 de juny de 2019)

Resum de la jornada


Programa sessió de treball mobilitat urbana (19 de juny de 2019)

Resum de la jornada


Programa sessió de treball cohesió social (26 de juny de 2019)

Resum de la jornada


Programa sessió de treball dimensió ciutadana (1 de juliol de 2019)

Resum de la jornada


Programa sessió de treball Nova governança (4 de juliol de 2019)

Resum de la jornada


Aportacions en línia al procés de participació


Cartell del procés de participació


Pàgina web del Procés participatiu per identificar els reptes i oportunitats a les nostres ciutats. (juny-juliol 2019)

Declaracions
Declaració de Quito sobre ciutats i assentaments humans sostenibles per a tothom

Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible


Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya


Declaration for an Urban Agenda for Catalonia


Declaración por una Agenda Urbana Catalunya 


Informació general
Agenda Urbana de Catalunya “Fem ara les ciutats que volem”

Document sintètic de la Nova Agenda Urbana de Catalunya


Synthetic document of a New Urban Agenda for Catalonia


Presentació de l’Agenda Urbana de Catalunya


Presentation of the Urban Agenda for Catalonia


Normativa

Memorandum d’entesa entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans


Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya (AUC)


Acord GOV/126/2017, de 12 de setembre pel qual es modifica l‘Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya (AUC) 


ACORD GOV/139/2018, de 20 de novembre, pel qual es modifica l’Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya (AUC)


ACORD GOV/188/2021, de 30 de novembre, pel qual es modifica l’Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya (AUC). 

ASSEMBLEA URBANA DE CATALUNYA

Segona Assemblea Urbana de Catalunya, 17 de febrer de 2020

L’elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya. Una proposta per seguir avançant

Esquema del procés de la segona fase


Ordre del dia de la segona Assemblea Urbana de Catalunya


ACTES

Acta de constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya. 5 de novembre de 2018