LA SEGONA FASE DE TREBALL

L’Agenda urbana de Catalunya es desenvoluparà a partir de la redacció de tres documents concatenats, elaborats per òrgans específics, on es definaran les actuacions per a superar les vulnerabilitats i reptes dels 12 objectius que la integren. La proposta que en resulti serà validada per la ciutadania prèviament a l’aprovació definitiva

Les polítiques amigables amb el clima augmenten la salut i la riquesa dels ciutadans; també creen llocs de treball al mateix temps que redueixen la desigualtat i transformen les ciutats en millors llocs en els quals viure.- Mark Watts - Director Executiu del grup de ciutats contra el canvi climàtic C40
La missió de l'urbanisme és redistribuir la riquesa i afrontar l'exclusió.- Raquel Rolnik - Arquitecta i urbanista, ex-directora de planejament urbà de la ciutat de Sao Paulo
El planeta blau ja és majoritàriament urbà i, sobretot, creixentment megametropolità. El 25% de la població mundial viu en regions metropolitanes de més de cinc milions de persones, i el procés és acumulatiu.- Manuel Castells - Sociòleg, economista i professor a la Universitat de Berkeley i a la Universitat Oberta de Catalunya