Segona Assemblea Urbana de Catalunya, 17 de febrer de 2020

Opinions al voltant de l’Agenda urbana de Catalunya

ORGANISMES

L’Agenda Urbana de Catalunya ha de sorgir d’un ampli consens, ha de ser estratègica i establir marcs per als governs locals i administracions.

GENERALITAT DE CATALUNYA

MÓN LOCAL

TEIXIT ASSOCIATIU I EMPRESARIAL