ANTECEDENTS

L’abril del 2017, el Consell Executiu de la Generalitat va acordar elaborar l’Agenda Urbana de Catalunya. Al novembre del 2018 es va constituir l’Assemblea Urbana de Catalunya, els membres de la qual van signar la Declaració per a una Agenda Urbana de Catalunya i van aprovar l’inici del procés de participació per a la seva elaboració.

Entre els mesos de juny i juliol del 2019 es va desenvolupar el primer procés participatiu per a definir els reptes i oportunitats que ha d’abordar l’Agenda urbana. N’ha resultat la revisió de objectius inicialment plantejats: de 18 s’ha passat a 12 per evitar solapaments i redundàncies.

N’ha resultat la revisió de objectius inicialment plantejats: de 18 s’ha passat a 12 per evitar solapaments i redundàncies.

El replantejament del nombre d’objectius també respon a la voluntat d’alinear-los a les fites de l’Agenda 2030, en especial amb aquelles que tenen una dimensió urbana per reforçar els lligams entre agendes i especialment amb el  Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.