abr. 05

Participació de la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori a la jornada: Planejament urbanístic i salut. Repte i oportunitat. Vic, 13 de febrer de 2019.

El 13 de febrer es va celebrar a Vic una jornada relacionada amb els reptes i oportunitats que ofereix el planejament urbanístic per aconseguir ciutats saludables. La jornada va constar de dues parts. En la primera, es va presentar el projecte “Vic, incorporant la salut al planejament urbanístic”, projecte relacionat amb la introducció d’actuacions relacionades amb la ciutat saludable en el nou POUM de Vic. A la segona part, es va debatre sobre les ciutats saludables com a ciutats de futur i és en aquest context que es van presentar els objectius de l’Agenda Urbana de Catalunya relacionats amb el tema objecte de debat que, majoritàriament, s’agrupen a l’eix d’Habitats Urbans Saludables.

L’acte va ser inaugurat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Damià Calvet, i el va cloure el senyor Agustí Serra, Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori. 

Twitter

About The Author