abr. 05

Participació a la reunió del grup Sustainable Use of Land and Nature-based solutions (SUL-NBS)

El mes de gener del 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat va participar en la reunió tècnica del grup de treball Sustainable Use of Land and Nature-based solutions (SUL-NBS), un dels grups de treball que participa en l’elaboració de l’Agenda Urbana de la Unió Europea.

 

La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori ha participat activament en l’elaboració del Pla d’acció de l’Agenda Urbana per a la UE a través d’aquest grup SUL-NBS i va assistir a les passades reunions de Vilnius (abril 2018) i Stavanger (Juny 2018). Per desplegar aquest Pla d’Acció, la representació de la Secretaria, composada per l’Incasòl i el Servei d’Acció en l’Hàbitat Urbà, es va comprometre a la implementació de les accions 1, 5, 6 i 8, i al lideratge de l’acció número 3.

 

Per tal d’avançar en la implementació del Pla d’acció, els diferents representants del grup SUL-NBS es van reunir a Bolonya, on la Secretaria va participar a la sessió del grup de treball sobre naturalització urbana i ús sostenible del sòl de l’Agenda Urbana de la UE, liderant la implementació de l’acció 3: identificació i gestió dels sòls vacants i en desús.

 

7th Sustainable Use of Land and Nature-based Solutions (SUL-NBS) Partnership

Sustainable Use of Land and Natures-based solutions partnership (draft action plan)

About The Author