jul. 18

Noves adhesions a la Declaració de l’Agenda Urbana de Catalunya

El dia 5 de novembre de 2018, en l’acte de constitució de l’Assemblea urbana de Catalunya al Palau de la Generalitat es va signar la ‘Declaració per a una Agenda Urbana de Catalunya’ amb l’objectiu de confirmar el compromís dels signants amb la implementació de l’Agenda urbana, la coordinació i integració de les diferents iniciatives adoptades, la implantació de les polítiques, les propostes i les accions a la realitat catalana i per vetllar per l’impuls dels treballs.

D’ençà d’aquella data, s’han adherit a l’esmentada Declaració els ajuntaments de: Igualada (Acord de Ple de 26 de març de 2019); Palafrugell (Acord de Ple de 25 d’abril de 2019); Granollers (Acord de Ple de 30 d’abril de 2019); Santa Perpètua de la Mogoda (Acord de la Junta de Govern Local de 25 d’abril de 2019); Valls (Acord de la Junta de Govern Local el 17 de maig de 2019). També s’han adherit els municipis de Cerdanyola del Vallès (signatura de la Declaració de l’Alcalde, Carles Escolà, i el Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, el 23 de maig 2019) i Terrassa.
Quant als agents de la societat, la Creu Roja es va incorporar a l’Assemblea urbana de Catalunya el gener del 2019, atesa la dimensió urbana i territorial d’aquesta institució . Per altra banda, el Col·legi de Camins va signar la Declaració en un acte al qual hi van ser presents el degà del Col·legi, senyor Oriol Altisench i el Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra en tant que representant del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Aquestes organismes s’integraran a l’Assemblea urbana de Catalunya en qualitat d’observadors.

About The Author