març 29

Maria Galindo participa a la taula de diàleg sobre les “Agendes urbanes, 6 anys després de Quito” en la tercera edició de Techcities

El 24 de març de 2022, la directora general de Nació Digital i Agenda Urbana va participar en aquesta taula de diàleg en el marc de la jornada “Agenda urbana: compartiendo relato, retos, respuestas” que aquest any va posar el focus en conèixer les millors pràctiques de les entitats locals que estan treballant en el marc estratègic i metodològic de l’Agenda Urbana Espanyola.

La taula va ser moderada per José Ángel Carcelén, primer tinent d’alcaldia de Ciutat Sostenible i Saludable de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i hi van participar  Ignacio Pemán, ex-president del Consell Europeu d’Urbanistes; Sonia Hernández, subdirectora general adjunta de Polítiques Urbanes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) i Maria Galindo. Per tal de centrar el tema, el moderador portava preparades dues preguntes per a cada participant. En el cas de Galindo, li va demanar d’explicar l’Agenda urbana de Catalunya (AUC) per al públic que no la coneixia i com afectaria als municipis un cop aprovada. 

En relació a la primera pregunta, la directora va posar l’èmfasi en la concepció de l’AUC com un document estratègic amb horitzó 2050, amb dues transicions que hauran d’emmarcar les polítiques i accions que s’emprenguin: la verda, per assolir ser climàticament neutrals d’acord amb el mandat de la Unió europea per aquella data i la digital, per generar noves oportunitats en el màxim de territoris possibles i així afavorir activitats relacionades amb l’economia digital i digitalitzada per a tots els sectors productius, actuals i futurs.

En relació a la segona pregunta, sobre com afectarà l’Agenda urbana de Catalunya als municipis un cop aprovada, Galindo va explicar que a partir de les missions que contindran cadascuna de les dimensions de l’Agenda (territorial, econòmica i social), els diferents agents hauran de valorar quina poden assumir i emprendre les accions adequades per a fer-la possible. També va explicar que els fons Next Generation s’alinearan amb l’Agenda urbana i que de fet, aquest any això ja és així perquè una de les assignacions s’ha focalitzat en regeneració urbana i rehabilitació, dues de les missions incloses en la futura Agenda urbana de Catalunya.

El senyor Pemán va centrar la seva exposició en les agendes urbanes europees,  la Europea i la Carta de Leipzig, i especialment en les noves formes de governança municipal que se’n desprenen i va afirmar que les polítiques urbanes municipals dels propers anys les determinarà Europa a través d’aquestes dues agendes de manera que els municipis el que hauran de fer són plans d’acció alineats amb aquests documents ja que serà la manera per accedir als nous fons de finançament FEDER.

Per la seva banda, la senyora Hernández va elevar l’Agenda urbana espanyola a la categoria de política nacional urbana, va situar els plans d’acció municipals en aquest document estratègic i com a facilitadors per accedir als fons europeus i va tancar la seva intervenció amb el paper d’acompanyament que es proposa fer el seu ministeri a aquells municipis que emprenguin la redacció d’una Agenda urbana com a pla d’acció de l’espanyola.

About The Author