febr. 21

L’Assemblea Urbana de Catalunya, òrgan col·legiat que impulsa la redacció de l’Agenda urbana de Catalunya, es va reunir el passat 17 de febrer de 2020 a Barcelona.

La convocatòria tenia per objecte presentar als membres que la componen els resultats del primer procés participatiu, aprovat a la primera Assemblea Urbana l’any 2018, i validar l’arquitectura del procés per elaborar la nova etapa de redacció de l’Agenda urbana.
En relació al procés participatiu efectuat entre el juny i juliol de 2019, es van donar a conèixer els principals resultats dels debats sobre els principals reptes i oportunitats de cadascun dels objectius que s’han de tractar a la futura Agenda urbana amb persones expertes i la ciutadania.
En relació a l’arquitectura per elaborar la nova etapa de redacció de l’Agenda, es van presentar els documents que la composaran i l’estructura i composició dels grups que s’encarregaran de dotar-los de contingut.

About The Author