nov. 25
Maria Galindo

La senyora Maria Galindo nova directora Direcció General de Nació Digital, Agenda Urbana i del projecte de l’Agenda Urbana de Catalunya

El decret 246/2021, de 22 de juny, fixa la reestructuració del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en el qual s’ha integrat part de l’antic Departament de Territori i Sostenibilitat. El nou departament s’organitza en tres secretaries sectorials, una de les quals és de nova creació: la Secretaria d’Estratègia, Informació i Coordinació Territorial, la responsabilitat de la qual recau en el senyor Xavier Fornells. D’entre les funcions assignades a la nova Secretaria en destaca: “impulsar l’elaboració d’una agenda urbana catalana i de la sostenibilitat urbana i coordinar les polítiques i programes del Govern relatives a la promoció i el desenvolupament de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats i territoris intel·ligents.” 

Per assolir aquest objectiu s’ha creat la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana amb la missió d’impulsar l’Agenda Urbana de Catalunya i el seu òrgan de seguiment i decisió, l’Assemblea Urbana de Catalunya. D’entre les funcions assignades a la nova direcció general, la cal destacar l’interès en les millores de l’hàbitat urbà a partir de la implementació de tecnologies de la informació i comunicació, la integració urbana de polítiques sectorials i l’impuls de les tecnologies referides a les ciutats i territoris intel·ligents.

La nova directora de Nació Digital i Agenda Urbana és la senyora Maria Galindo Garcia-Delgado, llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona i amb posterior especialitzacions acadèmiques en política internacional i gestió pública. La seva experiència professional s’ha orientat cap a la gestió pública, la política digital i les smart cities, àmbits de treball que ha desenvolupat tant al sector públic (Generalitat i Ajuntament de Barcelona) com privat. 

Com a docent, ha donat classe en diferents universitat en màsters relacionats amb l’urbanisme i les ciutats intel·ligents i col·labora amb alguns organismes multilaterals (Nacions Unides, BID i Banc Mundial).

About The Author