des. 24

La directora general de Nació Digital i Agenda urbana debat com l’Agenda urbana de Catalunya pot esdevenir una eina per a gestionar les transformacions urbanes

El 4 de novembre de 2021 va tenir lloc la taula rodona sobre  “Ciutats i viles en transformació: entre l’estratègia i la tàctica” en el marc del seminari Conduint les Transicions Urbanes, vers una nova habitabilitat, curs co-organitzat i impulsat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats  de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona

 

El debat va ser moderat per la senyora Pilar Cervantes i hi van participar la representant del Govern d’Espanya de l’Agenda urbana espanyola, la senyora Sonia Hernández; Carlos Martínez representant de l’organització Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) i Maria Galindo, responsable de l’Agenda Urbana de Catalunya.

 

La Maria Galindo presenta l’Agenda urbana de Catalunya com una reflexió de la Catalunya del 2050, i que va acompanyada de la participació de tots els membres de l’Assemblea urbana amb l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats per tot el territori. Per assolir-ho, l’Agenda abordarà 4 reptes: un sobre la sostenibilitat urbana i territorial on s’abordaran els desafiaments urbanístics del model actual; un sobre els reptes socials derivats de les diferències generades per les diferents desigualtats de la població; el tercer sobre sostenibilitat ambiental i que tractarà aspectes que a hores d’ara hi incideixen negativament, com el canvi climàtic, la transició energètica per assolir la reducció d’emissions o l’avenç cap una economia circular, entre altres i el quart i últim és la sostenibilitat financera i econòmica, de manera que els nous llocs de treball també generin oportunitats per captar nou talent que permeti avançar cap a un canvi de model econòmic.

 

També va explicar que la futura Agenda urbana agruparà els 12 objectius actuals en tres dimensions que els donaran coherència:  el de dimensió territorial i urbana; el de dimensió econòmica i productiva i social i tres valors transversals que impregnaran les actuacions: la digitalització, la descarbonització i la governança multinivell.

 

 

I finalment, va enllaçar el projecte de l’Agenda urbana de Catalunya amb actuals eixos estratègics del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori. 

About The Author