maig 10

Els grups de treball han començat a treballar per abordar els objectius de l’Agenda urbana de Catalunya

Un cop aprovada la segona fase per a l’elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya a l’Assemblea Urbana del mes de febrer, l’equip de l’Agenda urbana de la Secretaria d’Agenda Urbana i Territori (SAUT) va estar treballant tot el 2020 en la formació dels 12 grups de treball que han de redactar els documents estratègics temàtics (DET) dels diferents objectius així com en la contratació dels coordinadors que s’ocuparan de la gestió de de cada grup.

Els grups de treball s’han format per persones designades pels diferents organismes que componen l’Assemblea i que desinteressadament volen col·laborar en la redacció dels DET. En la seva composició s’ha procurat assegurar la diversitat de procedències dels membres així com la paritat de gènere. L’expertesa dels membres contribuirà a deixar fixats els objectius i sub-objectius de l’Agenda i a dissenyar el pla d’acció per assolir-los.

La contractació dels coordinadors es va fer a partir d’un concurs obert al qual es van presentar diferents empreses interessades i amb perfils professionals afins als obejctius de l’Agenda. Un cop feta la valoració i selecció dels candidats, l’adjudicació va recaure a: Momentumco; Mediaurban; Anthesis Lavola- i MCRIT. Aquestes empreses, en tant que coordinadors de grup, n’ asseguraran el funcionament fent-ne la gestió i seguiment de les feines i actuaran d’enllaç amb l’equip de l’Agenda urbana de Catalunya de la SAUT.

Els grups de treball van començar la feina el mes d’abril de 2021, una feina que es perllongarà al llarg de tot aquest any.

About The Author