nov. 11

Els dies 24 i 25 d’octubre del 2019 es van reunir els representants tècnics dels organismes que formen part de l’Assemblea Urbana de Catalunya al Departament de Territori i Sostenibilitat.

El mes d’octubre es van celebrar tres reunions amb els representants tècnics de tots els organismes que formen part de l’Assemblea Urbana de Catalunya. Les reunions es van convocar amb tots els organismes que formen part de l’Assemblea: la Generalitat; els agents de la societat; l’administració local i els observadors.
A la reunió es van desenvolupar els dos punts de la convocatòria. En el primer punt es van presentar els resultats del procés de participació per a definir els reptes i oportunitats que ha d’abordar cadascun dels objectius de l’Agenda urbana de Catalunya que es va desenvolupar entre els mesos de juny i juliol del 2019.
El segon punt de la reunió es va centrar en la propera celebració de la segona Assemblea Urbana de Catalunya on es presentaran els resultats del procés de participació suara esmentat i se sotmetran a aprovació els objectius i funcionament de la segona fase de redacció de l’Agenda urbana.
Aquesta segona fase, que es va donar a conèixer a les reunions tècniques, es perllongarà durant tot el 2020 i culminarà amb l’elaboració de 4 documents estratègics amb les actuacions que haurà d’emprendre l’Agenda urbana.

About The Author