abr. 05

El grup motor es reuneix per impulsar la primera fase del procés participatiu de l’Agenda Urbana de Catalunya

El 20 de març de 2019 es va celebrar la primera reunió d’aquest grup amb l’objectiu d’impulsar les jornades previstes en la primera fase del procés de participació de l’Agenda.

El grup motor ha quedat constituït per aquells representants de l’Assemblea Urbana de Catalunya que s’han postulat per a formar-ne part. Els 9 membres que composen el grup motor asseguren la representativitat de les tres branques que conformen l’Assemblea: l’administració de la Generalitat , la local i els agents de la societat.

Les 6 jornades participatives estaran estructurades en dues parts: al matí s’organitzaran tres taules rodones per a tres objectius de l’Agenda relacionats amb el concepte de la jornada i a la tarda s’obrirà el debat als diferents actors presents de manera que flueixi l’intercanvi d’idees entre l’exposat el matí a i les opinions dels assistents.

Les idees i conclusions que sorgeixin en cadascun dels debats es sintetitzaran en un document de diagnosi que té per objecte establir l’estat de l’art en la matèria objecte de debat, elaborar una diagnosi i cercar les principals dificultats per als objectius de l’ Agenda Urbana.

Enllaç a la pàgina web de participació: http://agendaurbanacatalunya.cat/jornades/

About The Author