febr. 14

Adhesions a la Declaració de l’Agenda urbana de Catalunya

El dia 5 de novembre de 2018, en l’acte de constitució de l’Assemblea urbana de Catalunya al Palau de la Generalitat es va signar la ‘Declaració per a una Agenda Urbana de Catalunya’ amb l’objectiu de confirmar el compromís dels signants amb la implementació de l’Agenda urbana, la coordinació i integració de les diferents iniciatives adoptades, la implantació de les polítiques, les propostes i les accions a la realitat catalana i per vetllar per l’impuls dels treballs.

Al primer semestre de l’any 2019 s’havien adherit a la Declaració 9 organismes, que podeu consultar en els esdeveniments del web.

Entre aquell data i el febrer del 2020, s’hi han adherit els ajuntaments de:

• Sant Boi de Llobregat (Acord de Ple de 30 de setembre de 2019).
• Sant Cugat del Vallès (Acord de Ple de 21 d’octubre de 2019);
• Vendrell (Acord del Ple de 5 d’agost de 2019)
• Sabadell (Acord del Ple de 5 de novembre de 2019)

I els agents de la societat:

• Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques 10 setembre de 2019)
• Col·legi d’Economistes (11 de desembre de 2019)
• MEDCities (10 de febrer de 2020)

Aquests organismes s’integraran a l’Assemblea urbana de Catalunya en qualitat d’observadors

About The Author