maig 10

Adhesions a la Declaració de l’Agenda urbana de Catalunya

El dia 5 de novembre de 2018, en l’acte de constitució de l’Assemblea urbana de Catalunya al Palau de la Generalitat es va signar la ‘Declaració per a una Agenda Urbana de Catalunya’ amb l’objectiu de confirmar el compromís dels signants amb la implementació de l’Agenda urbana, la coordinació i integració de les diferents iniciatives adoptades, la implantació de les polítiques, les propostes i les accions a la realitat catalana i per vetllar per l’impuls dels treballs.

Entre el febrer del 2020 i el febrer de 2021 de s’han adherit i signat la Declaració de l’Agenda urbana de Catalunya:

Administracions locals

• Ajuntament de Reus (22 de maig de 2020)

Agents de de la societat:

• Col·legi de Geògrafs (7 de juliol de 2020)
• Col·legi Enginyers Industrials (22 de juliol de 2020)
• Col·legi Enginyers Graduats i Tècnics Industrials de Catalunya (7 de gener de 2021)

About The Author