World Urban Forum

La desena sessió del World Urban Forum (WUF10)

Nacions Unides va establir el World Urban Forum (WUF) el 2001 per fer front a una de les qüestions més urgents a què s’enfronta el món actual: la ràpida urbanització i el seu impacte en comunitats, ciutats, economies, el canvi climàtic i polítiques. Convocat per ONU-Hàbitat, el fòrum és una plataforma d’alt nivell, oberta i inclusiva que té per objectiu fer front als reptes d’una urbanització sostenible. 

Des de 2002, ONU-Hàbitat organitza cada dos anys un World Urban Forum. Així mateix, cada vint anys convoca una conferència sobre assentaments humans (Habitat I, 1976; Habitat II, 1996, i Habitat III, 2016). Com a resultat de la conferència d’Habitat III, es va aprovar la Nova Agenda Urbana (NAU), que és el document que ha de servir de guia per al desenvolupament sostenible de les ciutats i els territoris durant els propers 20 anys.

Habitat III va ser la primera conferència global de les Nacions Unides que es va celebrar després de l’aprovació de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que incorpora 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aquest motiu, la implementació de la NAU s’està duent a terme d’acord amb els ODS, especialment l’11 (“Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, resilients i sostenibles”).

En la seva desena edició, el WUF s’ha convertit en la principal trobada internacional en la qual s’intercanvien opinions i experiències sobre la urbanització sostenible en totes les seves branques. 

Objectius del World Urban Forum:

  •  Sensibilitzar tots els nivells de govern, la societat civil i el públic general sobre la urbanització sostenible.
  • Contribuir a millorar el coneixement col·lectiu sobre desenvolupament urbà sostenible mitjançant un debat obert i inclusiu, l’intercanvi de bones pràctiques i polítiques específiques, i compartint els coneixements apresos.
  • Promoure la col·laboració i la cooperació entre els diferents participants al WUF involucrats en l’avenç i en la implementació de la urbanització sostenible.

CATALUNYA AL WUF 10

Alineats amb els objectius del World Urban Forum, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona estan presents a la desena sessió del WUF, que té lloc a Abu Dhabi del 8 al 13 de febrer, al National Exhibition Centre (ADNEC, núm. 106, hall 7). Sota el lema ‘Catalunya, quan les idees esdevenen accions’ es presenten els projectes més destacats que hi ha en marxa a Catalunya ens els àmbits de les ciutats saludables, el benestar urbà, la qualitat urbana i l’habitatge, la prosperitat i la innovació, el canvi climàtic i la bona governança.

ACCIONS
Qui desenvolupa l’Agenda i quins són els seus objectius?
De què tracta l’Agenda?
Com s’implementa l’Agenda?
Publicació digital ‘Catalunya, quan les idees esdevenen accions’