Superilles

Les superilles suposen actuacions a l’espai públic per crear una nova manera d’organitzar la ciutat i contribuir en la millora de la qualitat de l’aire. Per fer-ho es dona prioritat al vianant, seguit de la bicicleta i el transport públic, per aconseguir que els carrers puguin ser llocs de trobada i esbarjo, guanyant espai públic de qualitat per desenvolupar-hi activitats.

ENCAIX AMB L’AGENDA URBANA DE CATALUNYA

Eix:

QUALITAT URBANA

Sub-eix:

NOUS MODELS PRODUCTIUS

ADMINISTRACIÓ IMPULSORA

Contacte

Edgar Rovira.
Cap de Gabinet de la Tercera Tinència d’Alcadia de l’Ajuntament de Barcelona 
 eroviras@bcn.cat

 

MÉS INFORMACIÓ