SEGONA FASE

La diagnosi i pla d’acció de l’Agenda urbana de Catalunya seran el resultat d’integrar els continguts de tres documents que es redactaran de manera consecutiva: els documents estratègics temàtics, els documents estratègics agregats i el document estratègic final. Cada un d’ells serà elaborat per uns òrgans de treball específics.