QUALITAT URBANA

Aconseguir entorns urbans de qualitat i ciutats que siguin accessibles per a tothom i garanteixin el dret universal a l’habitatge. Assegurar ciutats compactes i mixtes, amb densitats adequades, que permetin la proximitat a béns, serveis i oportunitats. Construir hàbitats ben equipats i intel•ligents amb accés a transport, a l‘energia i als espais públics de qualitat.

MODEL URBÀ

Fomentar els models urbans compactes  amb densitats adequades i usos mixtos per reduir la mobilitat diària (ciutats compactes, complexes, cohesionades i connectades). Implementar programes de millora de barris, mitjançant la densificació en zones de baixa densitat i la renovació de teixits urbans obsolets. Implementar planejaments estratègics  més flexibles i racionalitzats

  • Espais públics inclusius
  •  Paisatge urbà i periurbà
  • Ciutat compacta
  •  Millora de barris i reciclatge urbà

DRET A L'HABITATGE

Garantir a les persones l’accés a un habitatge digne, accessible, sostenible ambientalment i de qualitat. Fomentar alternatives en la provisió d’habitatge i incrementar els recursos per a la millora dels parcs d’habitatge públic.

  • Accessibilitat econòmica a l’habitatge
  • Qualitat de l’habitatge
  • Eficiència ecològica i reducció de l’impacte ambiental