PROSPERITAT

Explorar nous models de producció amb alt valor afegit associats al desenvolupament urbà. Promoure el coneixement i la innovació. Assegurar la sostenibilitat econòmica, i transitar des d’un model econòmic lineal a un de circular.

ECONOMIA CIRCULAR

Garantir la transició cap a un model econòmic i de consum que sigui circular i verd. Incorporar els principis d’ús eficient dels recursos en els diferents estadis de producció i consum.

  • Gestió de residus
  • Us eficient dels recursos
  •  Economia verda i consum responsable

MODELS PRODUCTIUS INNOVADORS

Fomentar models de negoci disruptius (start-ups, TIC, biotecnologia, etc.) aprofitant el potencial econòmic de l’aglomeració. Millorar la competitivitat i l‘ocupació industrial, modernitzar el sector secundari. Promoure “clusters” de coneixement, fomentar les  noves tecnologies, facilitar la creativitat i innovació  i buscar més valor afegit en la generació de productes  i serveis.

  • Turisme més sostenible  
  • Economia col·laborativa
  • Responsabilitat social empresarial
  • Indústria 4.0 i digitalització 
  • Vinculació educació superior – empreses d’alt valor afegit