Promoció de l’habitatge (IMPSOL)

L’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) és una entitat pública empresarial local depenent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha construït 5.000 habitatges en 98 promocions en un total de 27 municipis i, actualment, està en gestió més de 1.200 habitatges nous en 20 promocions en 11 municipis.

L’IMPSOL possibilita l’accés a habitatges assequibles, inclusius i amb perspectiva de gènere, que trenquen amb les jerarquies espacials i amb la repartició tradicional de rols i de poder. Incorporen la diversitat d’usos requerits en les diferents etapes de la vida dels ocupants, considerant les tasques de les cures i vetlla pels espais comunitaris segurs i inclusius, evitant racons sense visibilitat considerant que la percepció de seguretat està relacionada amb les mirades sobre els espais oberts.

Innova tècnicament i tipològicament. On els habitatges són flexibles a les necessitats canviants, tant socials com tecnològiques i adaptables per albergar usos i funcions socials diverses, sense modificacions dels espais. Construeix arquitectura de qualitat, flexible i on l’eficiència energètica és un dels principis bàsics (NZEB). La reducció de la demanda energètica com també la reducció de la petjada ecològica, la incorporació de materials sans i saludables i alhora durables per minimitzar la dependència de manteniment posterior, són alguns dels requeriments a les noves promocions que està realitzant.

 

ENCAIX AMB L’AGENDA URBANA DE CATALUNYA

Eix:

QUALITAT URBANA I HABITATGE

Sub-eix

DRET A L'HABITATGE

ADMINISTRACIÓ IMPULSORA

Contacte

Josep Maria Borrell.

IMPSOL

jborrell@amb.cat

 93 223 51 51

Més informació