Programa Metropolità FEDER

Conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al desenvolupament d’actuacions del eixos prioritaris 2,4 i 6 dins del Programa Operatiu D’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.

L’agost de 2017, l’AMB va formalitzar el conveni amb la Generalitat de Catalunya, pel qual gestiona, per primera vegada de manera directa, l’aportació de 30 milions d’euros del fons europeu FEDER. Els projectes a desenvolupar fins el 2023 han d’estar emmarcats ens els següents eixos 2, 4 i 6 del Programa operatiu FEDER 2014-20 de Catalunya. 

Així, dins l’eix 2 de millora de l’ús i qualitat de les TIC, s’està desenvolupant la Plataforma Metropolitana de Smart Cities, incorporant més serveis metropolitans i noves funcionalitats en les aplicacions de l’AMB. 

En l’eix 4, d’afavorir l’economia baixa en carboni, s’impulsa la mobilitat sostenible amb el desplegament de la zona de baixes emissions a l’àrea metropolitana de Barcelona, l’ampliació de la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, el finançament de nous km de vies pedalables i l’ampliació de l’oferta d’aparcament segur de bicicletes.

Alhora, es fomenta l’estalvi i l’eficiència energètica mitjançant el canvi de lluminàries convencional per tecnologia LED a les Rondes, i noves instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals. 

En l’eix 6 de conservació del medi ambient i eficiència dels recursos, s’estan realitzant actuacions de recuperació ecològica al voltant dels rius Besòs i Llobregat i a l’àrea d’influència de Collserola, així com actuacions de rehabilitació d’edificis i entorns patrimonials culturals i parcs metropolitans amb interès patrimonial.

 

ENCAIX AMB L’AGENDA URBANA DE CATALUNYA

Eix:

BON GOVERN

Sub-eix

GOVERNS EFICIENTS

ADMINISTRACIÓ IMPULSORA

Contacte

Xavier Tiana.
Cap de l’Àrea d’Internacional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 xtiana@amb.cat
93 223 51 51

Més informació

http://feder.amb.cat/