PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES
PER AL DESENVOLUPAMENT

Nascut a mitjans del segle XX, aquest organisme ha celebrat les següents cimeres:

A la darrera cimera del 2015 es va aprovar l’Agenda del Desenvolupament Sostenible, 2030.

Aquesta agenda consta de 17 àmbits de treball o objectius de desenvolupament sostenible (ODS), amb 169 fites. Treballarà per assolir un món sostenible amb l’aplicació de criteris de sostenibilitat en el desenvolupament mediambiental, i econòmic i en la inclusió  social.

Aquesta agenda està directament vinculada amb l’Agenda Urbana, ja que el objectiu 11 proposa (ODS#11) aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.