Programa de remodelació de barris

Aquestes operacions consisteixen en la transformació de barris afectats per patologies constructives, funcionals o planejaments urbanístics, que implica haver de reallotjar a les persones propietàries o residents, afectades durant aquest procés. 

En molts casos, al tractar-se d’operacions de substitució d’habitatges afectats per patologies constructives, algunes de les edificacions presenten un estat molt degradat, tant per la patologia que els afecta com per la manca de manteniment per part dels propietaris envers un edifici predestinat a desaparèixer. 

Un exemple: els habitatges del Governador (Barcelona)

Conjunt d’uns 900 habitatges de 20m2, construïts l’any 1952 per allotjar provisionalment barraquistes de Barcelona i privatitzats (obligatòriament) als anys 60 per evitar despeses de manteniment i conflictes socials. 

El creixement de Barcelona va arribar fins a aquest barri marginal, quedant aquest com una “illa” de degradació al centre de la nova perifèria urbana. La població va envellir i dels joves sols romangueren els més pobres i les drogues i la delinqüència trobaren un bon escenari per a les seves activitats. La situació va anar degradant-se fins que les reivindicacions van aconseguir que l’any 1990 les tres administracions públiques competents (Estat-Regió-Municipi) arribessin a un acord en virtut del qual la Generalitat de Catalunya es va comprometre a renovar totalment els habitatges amb l’ajut financer del Ministeri de Foment i el compromís d’urbanització per part de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es dissenya un nou pla pactat amb els veïns, amb el compromís de mantenir al barri a tots els afectats amb l’objectiu de normalitzar-lo tant urbanísticament com socialment; els nous carrers enllacen amb els adjacents, les noves places són obertes i per allotjar provisionalment els afectats, es van rehabilitar antics habitatges desocupats.

Es va contractar un equip expert en gestió per executar el pla (inici 1992), situat al propi territori; dirigeix tota la operació expropiant, enderrocant, traslladant famílies, construint,… també atenent a consultes socials, problemes personals, d’integració,… accions tan importants com els plans urbanístics. 

Finalitzat el procés de remodelació, les famílies reallotjades gaudeixen d’un habitatge digne i, poc a poc, es genera activitat comercial, aparcament, etc. I es retira i erradica l’activitat il·legal. S’aconsegueix així esborrar la memòria d’una història de degradació que mai deuria haver succeït. 

    -633 habitatges de protecció (17 blocs d’habitatges)

    -53 locals comercials

    -6 locals destinats a equipament

    -967 places d’aparcament

    -noves zones verdes 

 

ASPECTES CLAU

Estratègies:

    -Dret de reallotjament

    -Normalització / Sostenibilitat

    -Heterogeneïtat / Diversistat

    -Espai públic / Connectivitat

    -Implicació dels veïns afectats

Finançament:

    -Cost vs. dèficit

    -Càrrega financera de llarg recorregut

    -Cost vs. risc de no intervenció

 

GOVERNANÇA

Municipi: 

    – Decidir en relació al territori

    – Formular I impulsar la Gestió del planejament 

Regional:

    – Supervisar l’acció urbanística

    – Decidir els plans territorials i sectorials

    – Disposar dels recursos i distribuir-los

Estat:

    – Definir I dotar econòmicament els programes sectorials

    – Aportar recursos extraordinaris a necessitats extraordinàries

Encaix amb l’agenda urbana de Catalunya

Eix:

QUALITAT URBANA

Sub-eix:

HABITATGE ADEQUAT I ASSEQUIBLE

Administració impulsora

Contacte

Coordinador de projectes:

Pere Picorelli, Coordinador de projectes, INCASOL

 p_picorelli@gencat.cat

 0034 93 228 61 09

Més informació