Pla Director Urbanístic metropolità

El PDU (Pla Director Urbanístic) és l’instrument de regulació dels règims i els usos del territori metropolità de Barcelona que substitueix el Pla General Metropolità vigent del 1976. Aquest instrument facilitarà les condicions urbanístiques necessàries per respondre als nous reptes i necessitats de la realitat metropolitana actual, com ara una diversitat social creixent, amb una població cada vegada més envellida però alhora més informada i exigent, l’aparició de les noves tecnologies i les seves implicacions a escala social i econòmica, el turisme i la globalització, noves formes de treball i manca d’habitatge assequible i els reptes ambientals, com són el canvi climàtic i la qualitat ambiental.

El PDU representa l’oportunitat de respondre als principis i valors concrets d’una societat que aspira a gaudir d’una àrea metropolitana saludable, democràtica, equitativa, socialment justa, sostenible i resilient. El funcionament d’aquest sistema s’explica a través de 6 àrees temàtiques, les quals es relacionen entre si de forma complexa: infraestructura verda, canvi climàtic, desenvolupament social i econòmic, cohesió social i habitatge, mobilitat i infraestructures del transport i governança metropolitana.

 

 

ENCAIX AMB L’AGENDA URBANA DE CATALUNYA

Eix:

QUALITAT URBANA I HABITATGE

Sub-eix

MODEL URBÀ

ADMINISTRACIÓ IMPULSORA

Contacte

Xavier Mariño.

Cap del Servei de Redacció del PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

xmarino@amb.cat

 93 223 51 51

Més informació