Model de gestió de residus de l’AMB

El model de gestió de residus de l’AMB es fonamenta en la recollida selectiva i el tractament correcte de cada fracció. Es tracten el 100% dels residus amb l’objectiu de reciclar fins a un 50% entre la separació feta pels ciutadans i el que es recupera a les plantes. Per a això dota el territori metropolità de les instal·lacions de tractament necessàries.

L’AMB gestiona 4 Ecoparcs amb per al tractament sostenible dels residus. En aquestes infraestructures s’utilitza tecnologies de primera línia, hi ha una aposta cap a la innovació i energèticament són autosuficients. A més es gestionen 67 deixalleries o punts verds. El 100% dels residus són tractats i el 94,5% dels residus reutilitzats, reciclats o valoritzats.

ENCAIX AMB L’AGENDA URBANA DE CATALUNYA

Eix:

CANVI CLIMÀTIC

Sub- eix:

ACCIÓ CLIMÀTICA

ADMINISTRACIÓ IMPULSORA

Contacte

Joan Miquel Trullols.
Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus

 trullols@amb.cat

93 223 51 51

 

 

 

Més Informació