SALUT

Garantir un entorn urbà saludable lliure de contaminació. Reduir l’impacte mediambiental de les ciutats mitjançant serveis urbans més eficients i sostenibles i desenvolupant l’ús d’energies renovables produïdes en el medi ambient urbà.

QUALITAT DE L'AIRE

Assolir un aire lliure d’emissions contaminants i pol·lució en els entorns urbans. Reduir els efectes nocius de la contaminació i el soroll en la salut i en el medi ambient. Apostar per la mobilitat sostenible i l’electrificació del parc mòbil.

  • Efectes sobre la salut de les persones
  • Contaminants i emissions de GEH
  •  Mobilitat sostenible

ENERGIA SOSTENIBLE

Vetllar per la implantació d’un model energètic postcarbònic, que sigui descentralitzat, connectat en xarxa, universal i es basi en energies renovables.

  • Energies renovables
  •  Xarxes energètiques intel·ligents
  • Consum racional d’energia