GRUPS DE TREBALL

L’Assemblea té la responsabilitat de constituir els grups de treball per a l’elaboració de l’Agenda Urbana, els quals estaran configurats per experts acreditats en funció de la seva incidència o implicació en cadascun dels eixos temàtics que desenvolupin.

Cada grup de treball farà propostes sobre els respectius eixos temàtics (pendents de constitució):

HÀBITATS URBANS SALUDABLES

GRUP D’EXPERTS

PROSPERITAT

GRUP D’EXPERTS

DIMENSIÓ TERRITORIAL

GRUP D’EXPERTS

QUALITAT URBANA

GRUP D’EXPERTS

MILLORA DE LA GOVERNANÇA

GRUP D’EXPERTS