FASES DE TREBALL

El procés es divideix 5 fases de treball: redacció del document d’objectius, procés de participació i constitució dels grups de treball, diagnosi i revisió dels reptes, formulació dels documents temàtics, i validació del document final.

Les polítiques amigables amb el clima augmenten la salut i la riquesa dels ciutadans; també creen llocs de treball al mateix temps que redueixen la desigualtat i transformen les ciutats en millors llocs en els quals viure.- Mark Watts - Director Executiu del grup de ciutats contra el canvi climàtic C40
La missió de l'urbanisme és redistribuir la riquesa i afrontar l'exclusió.- Raquel Rolnik - Arquitecta i urbanista, ex-directora de planejament urbà de la ciutat de Sao Paulo
El planeta blau ja és majoritàriament urbà i, sobretot, creixentment megametropolità. El 25% de la població mundial viu en regions metropolitanes de més de cinc milions de persones, i el procés és acumulatiu.- Manuel Castells - Sociòleg, economista i professor a la Universitat de Berkeley i a la Universitat Oberta de Catalunya