Estratègia catalana de la bicicleta 2025

La bicicleta ha de jugar un rol en el disseny de la mobilitat del futur, una mobilitat descarbonitzada. Amb aquesta voluntat, el Govern de la Generalitat ha aprovat l’Estratègia Catalana de la Bicicleta  2025, que pretén construir un full de ruta clar i determinat per retornar definitivament a la bicicleta un protagonisme, històricament perdut, a la nostra mobilitat i que sigui una peça de canvi per a una mobilitat més amable i sostenible a les nostres ciutats.

tadaga super

La voluntat de l’Estratègia és unir forces per a una Catalunya pedalable i pedalada, per assolir un espai públic que permeti la circulació segura i confortable en bicicleta, i potenciar i facilitar que la ciutadania es desplaci cada cop més en aquest mitjà. Per aconseguir aquest increment en l’ús quotidià de la bici, es proposen actuacions com: garantir la ciclabilitat a totes les àrees urbanes de forma contínua i connectada; promoure una circulació de bicicletes segura, confortable i directa; interconnectar les àrees urbanes i d’activitat econòmica situades a l’entorn dels 10 quilòmetres; i impulsar la intermodalitat bicicleta-transport públic.

Encaix amb l’agenda urbana de Catalunya

Eix:

HÀBITATS URBANS SOSTENIBLES

Sub-eix:

QUALITAT DE L'AIRE

Administració impulsora

Contacte

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat:
Santi Ribas, sub-director general de Planificació i Tecnologia
 planificació_DGIM.tes@gencat.cat

Més informació