Emergència climàtica

El Govern de Catalunya va declarar formalment l’emergència climàtica, el mes de maig de 2019 i s’uneix, d’aquesta manera, a les institucions polítiques d’arreu del món que han declarat formalment una emergència climàtica i ambiental per assolir els objectius en matèria de mitigació establerts a la Llei del canvi climàtic, aprovada l’estiu de 2017. 

 

Amb aquesta finalitat, el Govern assumeix, entre altres, els compromisos següents:

  • Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.
  • Arribar a un model energètic 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat.
  • Apostar per l’economia circular.
  • Assumir un model de mobilitat sostenible.
  • Recuperar ecosistemes i aturar la pèrdua de biodiversitat.
  • Reduir la vulnerabilitat dels sectors socials més sensibles.
  • Implantar instal·lacions d’energia renovable (eòlica i fotovoltaica).
  • Iniciar una adaptació al canvi climàtic i als efectes que són irreversibles.

 

En aquesta línia, el mes de gener de 2020 s’ha celebrat la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica que vol ser un punt de trobada per acordar un full de ruta, a curt i mig termini, que permeti afrontar les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, amb compromisos no només del Govern sinó també de tots els agents implicats. 

La Cimera vol implicar diversos sectors econòmics i socials com el financer i d’assegurances; habitatge, construcció, infraestructures i urbanisme; universitats, ensenyament i recerca; turisme, indústria química i aigua; ports i aeroports; riscos i adaptació als riscos; agricultura, alimentació i aigua; automoció i mobilitat; moviments juvenils d’acció climàtica; tercer sector ambiental; i propietat i gestió de mitjans de comunicació, per afrontar el canvi climàtic i incentivar l’acció climàtica.

 

Encaix amb l’agenda urbana de Catalunya

Eix:

CANVI CLIMÀTIC

Sub-eix

ACCIÓ CLIMÀTICA

Administració impulsora

Contacte

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat:

masostenibilitat.tes@gencat.cat

Més informació