Educació 360: educació a temps complet

El projecte Educació 360 és un moviment que proposa un canvi de paradigma en les polítiques i practiques educatives, un canvi que implica generar més i millors oportunitats educatives per a tothom, connectant temps, espais, aprenentatges i agents educatius sobre el territori. L’objectiu és garantir la igualtat d’oportunitats, sense exclusions, a nens i joves en l’àmbit de l’educació no reglada.

 

ENCAIX AMB L’AGENDA URBANA DE CATALUNYA

Eix:

BENESTAR

Sub-eix:

CULTURA I DIVERSITAT

ADMINISTRACIÓ IMPULSORA

CONTACTE

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional:
Diputació de Barcelona

 o.europa.eint@diba.cat

 934 049 444

Més informació