Documents estratègics temàtics i grups de treball

La segona fase de redacció de l’Agenda urbana s’inicia amb la redacció de 12 documents estratègics temàtics per part dels grups de treball.

Què són els documents estratègics temàtics? Són uns documents per a definir les vulnerabilitats i reptes de cada un dels 12 objectius que conformen els sis eixos de l’Agenda urbana. S’elaboraran a partir de tres documents: el de la sessió de treball del procés participatiu; el d’encaix entre els objectius de l’Agenda urbana i els ODS 2030 i el de protocol de coordinació entre els grups. Constaran de dues parts: una diagnosi i un pla d’acció.

Qui els elabora? Un grup de treball per a cadascun dels 12 objectius format per 12 persones expertes designades pels membres de l’Assemblea urbana, una de les quals actuarà com a dinamitzador i, conjuntament amb el coordinador del grup, vetllaran per la coherència dels resultats. En total s’implicaran 144 persones expertes en la redacció dels 12 documents estratègics temàtics.

La Secretaria d’Agenda Urbana i Territori contractarà una persona coordinadora per a cada un dels sis eixos de l’Agenda urbana, el coordinador temàtic, que serà el responsable dels dos documents estratègics dels objectius que formen part de cada eix. També es contractarà una persona coordinadora executiva, que coordinarà els 12 grups de treball i actuarà com a responsable tècnic de l’Agenda urbana de Catalunya.