Documents estratègics agregats i consells tècnics

A partir dels documents estratègics temàtics, s’elaboraran els documents estratègics agregats per part dels consells tècnics

Què són? Els documents estratègics  temàtics serviran de base per a la configuració de 4 documents estratègics agregats que s’organitzaran segons 4 àrees temàtiques. Cada una de les àrees inclourà tres objectius d’eixos, a poder ser, diferents:

Es col·loca el focus en la construcció social i política de la ciutat, exacerbant laseva escala més ciutadana mitjançant l’anàlisi dels seus instruments de govern. Inclou els objectius de qualitat democràtica i governs eficients, de l’eix bon govern i equitat i creació d’oportunitats de l’eix de benestar.


Que siguin compactes, complexos i inclusius. Aquest document estratègic agregat es centra en l’escala de ciutat, desenvolupant aquells objectius vinculats al model urbà (teixit), a la inclusió social i al dret a l’habitatge. S’aborden els vectors socials i formals que construeixin l’imaginari urbà. Aquest document estratègic agregat inclou els objectius de model urbà, inclusió social i dret a l’habitatge, dels eixos de qualitat urbana i benestar.


Aquest document parteix d’una anàlisi a escala territorial atès que abordats des d’una òptica ecosistèmica, els hàbitats urbans no es poden desvincular dels territoris que els envolten, amb qui comparteixen interaccions, externalitats i sinergies que cal administrar adequadament. Aquest document estratègic agregat inclou els objectius de la qualitat de l’aire, economia circular i infraestructura verda, dels eixos de salut, prosperitat i canvi climàtic.


Es tracta d’impactes amb una elevada component global que condicionaran i fins i tot modificaran les ciutats i els territoris: la transició post-carbònica, la transició tecnològica i del coneixement i la transició climàtica en són els màxims exponents. Aquest document estratègic agregat inclou els objectius d’energia sostenible, models productius innovadors i emergència climàtica, eixos de salut, prosperitat i canvi climàtic.


Qui els elabora? Quatre consells tècnics, un per cada àrea temàtica, formats pels dinamitzadors i coordinadors de cadascun dels grups de treball dels tres objectius que formin part de l’àmbit temàtic. La seva tasca serà integrar el contingut de cada document estratègic temàtic en el corresponent document estratègic agregat.

A cadascun dels consells tècnics s’hi afegiran els secretaris de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori; de Mobilitat; de Medi Ambient i Sostenibilitat; el Gabinet Tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat i un representant de la unitat amb competències sobre l’Agenda urbana de la Secretaria d’Agenda Urbana i Territori.