Document estratègic final i consell tècnic executiu

Els documents estratègics agregats per àmbits temàtics facilitaran la redacció d’un document final amb la diagnosi i el pla d’acció per a cadascun dels 12 objectius de l’Agenda urbana de Catalunya

Què és? A partir de la compilació dels 4 documents estratègics agregats s’elaborarà un únic document amb una part de diagnosi que centri les principals vulnerabilitats i reptes dels diferents objectius de l’Agenda urbana i un pla d’acció per a superar-los. 

Aquest document serà sotmès a un procés participatiu amb la ciutadania, les aportacions de la qual, si escau, s’integraran en un nou document que es presentarà a l’Assemblea Urbana de Catalunya per a la seva aprovació.

 

Qui l’elabora? Els 17 membres del consell tècnic executiu composat pels 12 dinamitzadors dels grups de treball, el coordinador executiu, els secretaris de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori, de Mobilitat i de Medi Ambient i Sostenibilitat, el Gabinet Tècnic i un representant de la unitat amb competències sobre l’Agenda urbana de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat