CANVI CLIMÀTIC

Assegurar ciutats ben articulades i connectades amb els seus territoris, dotades d’espais naturals preservats ambientalment per millorar la vida de les persones, i adaptar els territoris als efectes del canvi climàtic.

INFRAESTRUCTURA VERDA

Preservar els ecosistemes, millorar els corredors biològics i les infraestructures verdes a tots els nivells, mitjançant la protecció dels rius i les zones costaneres urbanes i fomentar la biodiversitat de les ciutats. Vetllar per la naturalització dels espais públics a les ciutats, i suprimir l’expectativa urbanística en sectors aïllats i insostenibles.

  • Biodiversitat urbana
  • Connectivitat ecològica  
  • Preservació del sòl de la urbanització

EMERGENCIA CLIMÀTICA

Millorar la gestió del risc, incrementar la capacitat d’adaptació dels sectors socioeconòmics  i dels sistemes naturals i reduir l’exposició de la  població, els sistemes i les regions vulnerables. Prevenir el creixement urbà a les regions vulnerables a causa de l’impacte del canvi climàtic

  • Millora de la prevenció del risc
  • Increment de la capacitat d’adaptació