Decidim. Barcelona

La plataforma de participació digital i democràtica Decidim.Barcelona vol donar la veu a la ciutadania perquè decideixi sobre el futur del seu entorn. És un espai digital de procés participatiu per debatre, contrastar i recollir propostes. L’eina està elaborada amb programari lliure i codi obert, de manera que es pugui reutilitzar o millorar.

ENCAIX AMB L’AGENDA URBANA DE CATALUNYA

Eix:

MILLORA DE LA GOVERNANÇA

Sub- eix:

GOVERNANÇA EFICIENT

ADMINISTRACIÓ IMPULSORA

Contacte

Edgar Rovira.
Cap de Gabinet de la Tercera Tinència d’Alcadia de l’Ajuntament de Barcelona. 

 eroviras@bcn.cat

 

 

Més Informació