BCN Smart Rural

El projecte “BCN Smart Rural” té com a objectiu l’establiment d’accions innovadores de desenvolupament agrari per a articular un territorial intel·ligent, a partir de l’aprofitament dels recursos endògens (alimentaris, energètics i socioambientals) i la generació de sinèrgies entre els agents socioeconòmics de la quàdruple hèlix. La visió “BCN Smart Rural” incorpora com a objectiu estratègic la reconnexió camp-ciutat, món urbà-rural, en el marc d’una concepció sistèmica i metabòlica del territori (metabolisme circular).

ENCAIX AMB L’AGENDA URBANA DE CATALUNYA

Eix:

PROSPERITAT

Sub-eix:

NOUS MODELS PRODUCTIUS

ADMINISTRACIÓ IMPULSORA

Contacte

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional:
Diputació de Barcelona
 o.europa.eint@diba.cat
 934 049 444

 

MÉS INFORMACIÓ