nov. 25

L’Agenda urbana de Catalunya, present al Foro Urbano de España. La directora general de Nació Digital i Aenda urbana, Maria Galindo, participa en un debat sobre les agendes urbanes organitzat pel Govern Basc

Entre el 5 i el 7 d’octubre de 2021 es va celebrar a Sevilla la primera edició del Foro urbano de España, auspiciat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya. El foro, centrat en la recuperació social i econòmica de les ciutats i territoris afectats fortament per la pandèmia de COVID19, va voler debatre sobre la necessitar de repensar la forma i la funció de ciutat així com en formes de reconstrucció econòmica que facilitin la transició econòmica urbana.

Una de les seccions del Foro va ser un esdeveniment sobre les agendes urbanes com a eines per incrementar la col·laboració multinivell. El col·loqui va ser presentat per la senyora Carmen Sánchez-Miranda, directora d’ONU-Habitat a Espanya i hi van participar Miguel de los Toyos, Viceconseller de Planificació Territorial i Agenda Urbana d’Esukadi; David Luna, secretari general d’Habitatge i Agenda Urbana del Govern d’Espanya; Begoña Garcia, consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Població i Territori de la Junta d’Extremadura; Inmaculada Orozco, Secretaria autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge de la Generalitat Valenciana; Maria del Carmen Company, directora general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Junta de Andalucia i Maria Galindo, directora general de Nació Digital i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya.

En la seva presentació, la directora general va comentar que l’Agenda urbana de Catalunya s’enfocarà sobre tres reptes: com a eina per a actuar i planificar integralment el territori; com a referent d’un model productiu amb un fort component digital i tecnològic que permeti millorar les capacitats productives i tecnològiques equitativament en tot el territori i com a model social i de benestar, amb el repte d’aproximar els serveis als ciutadans, amb independència del seu lloc de residència.

Aquests tres reptes estaran alhora fonamentats en tres valors que hauran d’estar presents en cadascun d’ells: la sostenibilitat, per avançar en la descarbonització i mitigar els reptes climàtics; la integració de la digitalització en el màxim de processos i finalment, el model de governança multinivell, amb l’Assemblea urbana de Catalunya com espai de debat plural.

L’Agenda es desenvoluparà a partir d’accions concretes i específiques i amb visions compartides per part de tots els agents per tal que s’apliqui a tot el territori. L’horitzó de l’Agenda urbana de Catalunya és el 2050.

About The Author